MENU ☰


Spoločnosť
Fobos trading bola
založená v roku 1999,
ako firma, zaoberajúca
sa prenájmom
motorových vozidiel
(Fobos rent a car).