MENU ☰


Postupom času sa
transformovala na čisto
obchodnú firmu zaoberajúcu
sa medzinárodným obchodom,
predovšetkým exportom
slovenských výrobkov.

V roku 2009 spoločnosť
Fobos trading založila v Moskve
svoju dcérsku spoločnosť
Slovmedprom zaoberajúcu
sa predajom medicínskych
prístrojov a materiálov.