MENU ☰

Spoločnosť Fobos trading sa zaoberá medzinárodnou obchodnou činnosťou. Do Ruskej federácie exportuje zubné súpravy slovenského výrobcu Stomadent.

Je importérom reziva a drevených železničných podvalov z Ukrajiny.

Od roku 2013 aktívne pôsobí v Turkmenistane. V roku 2016 spoločnosť vyhrala v Turkmenistane medzinárodný tender na dodávku seizmologických zariadení.

Spoločnosť Fobos trading tiež dodáva do Turkmenistanu osobné výťahy bieloruského výrobcu Mogilevliftmaš.

Najnovším záujmovým teritóriom je Iránska islamská republika, kde spoločnosť nadviazala nové obchodné kontakty.